Het traject van productspecificatie tot productcertificering

Infrabeheerders, vervoerders en onderhouders moeten allemaal producten en materialen inkopen. Of het nu gaat om een nieuw type trein, een complete wissel, of een vervangend component in een bestaand systeem. In veel gevallen heeft de leverancier een certificaat nodig om deze zaken te kunnen verkopen, om aan te tonen dat de door de klant verwachte kwaliteit geleverd wordt. Dat is zeker het geval voor infra-componenten op ProRail-spoor.

Infrastructure managers

DEKRA Rail is door ProRail aangewezen als Certificerende Instelling (CI) en in die rol kunnen wij testen of producten aan de ProRail-specificaties voldoen. Vaak is DEKRA ook betrokken in het proces wat voorafgaat aan het opstellen van de specificatie. Zo hebben wij onlangs een bijdrage geleverd aan een aanpassing van de specificatie voor railpads (SPC00004). Jaap Horst, Manager Materiaalkunde bij DEKRA Rail: “De huidige specificatie biedt geen ruimte voor andere materialen dan kurkrubberen railpads en dat wil ProRail veranderen. We werken al jaren samen met zowel ProRail als de leveranciers van de railpads en we hebben alle facetten van een productcertificatie met deze partijen doorlopen.”

“Als Certificerende Instelling kunnen wij vanuit onze kennis van het gedrag van assets, systemen en producten, productspecificaties opstellen.”

Het opstellen van productspecificaties
Dat elk product moet voldoen aan de specificaties klinkt logisch. Maar wat houdt zo’n traject van productcertificatie nu eigenlijk in? Als er geen eenduidige specificaties zijn, dan kunnen voor de beheerder of inkopende partij specificaties opgesteld worden waar de producten van de leverancier aan moeten voldoen. Dit is vaak op basis van Europese normen, maar soms zijn additionele specificaties gewenst. Jaap: “Vanuit onze kennis van het gedrag van assets, systemen en producten tijdens de levensduur ervan, kunnen wij specificaties opstellen. In het geval van de railpads, kennen wij de producten van verschillende leveranciers en inkopende partijen goed en weten we dus wat we van elkaar kunnen verwachten. Zo weten we hoe railpads slijten en kunnen we daardoor voorstellen doen voor de produktspecificaties en testvoorschriften.”

Specificaties testen in het lab
Wil de leverancier vervolgens bewijzen dat het product aan die specificaties voldoet, dan wordt er getest. Jaap: “Voor sommige producten is het testprotocol al volledig beschreven, maar ook als dat er niet is kunnen wij een testprotocol opstellen en uitvoeren. We hebben onze eigen laboratoria en zijn dus flexibel in opstellingen en methodes. Voor railpads zijn specifiek de statische en dynamische stijfheden van belang, naast de eisen aan de materialen die het functioneren tijdens de levensduur garanderen. Dit namen we dus mee in het protocol.” Na een succesvolle testfase en een positief auditresultaat van het kwaliteitssysteem van de leverancier, kan het certificaat uitgereikt worden.

Realistische en bruikbare eisen
In dit project heeft DEKRA Rail voorstellen gedaan voor aanpassingen van de ProRail-specificatie (SPC) om deze in lijn te brengen met de nieuwste Europese normen. Daarnaast zijn er tests aan railpads uitgevoerd volgens de oude en de nieuwe SPC. Zo konden we zeker stellen dat de nieuwe eisen ook realistisch zijn voor bestaande producten. Jaap: “Wij verwachten dat de leveranciers van railpads ons zullen benaderen voor het uitvoeren van de definitieve tests en het aanpassen van hun bestaande certificaat.”

In dit voorbeeld komt de expertise van het gehele traject van productcertificering aan bod. DEKRA Rail kan ook delen van het traject oppakken. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van tests en het verstrekken van het certificaat in het geval dat de klant de specificaties al heeft afgerond.

Maart 2018

Pagina delen