Testing & Monitoring

Testing and Monitoring

Testen en monitoren, dat is vaak de basis van begrip van de conditie van een component of systeem.

Een essentieel onderdeel van conditiemanagement is een eenduidige en bruikbare vaststelling van de conditie van een asset. Of het nu gaat om de materiaalkundige eigenschappen van een component of de integriteit van een geheel systeem, DEKRA Rail is in staat een meting uit te voeren die een relevante conditieopname mogelijk maakt.

Nieuw, in gebruik of flink versleten
In diverse fasen van de levensduur van een asset is een conditiemeting relevant. Bij een nieuw asset is het zinvol de conditie vast te leggen voor latere referentie, of om een controle van het geleverde uit te voeren. Na enige tijd beginnen zich gebruikssporen te vertonen en kan het tempo van terugloop van de conditie bij het huidige gebruik voor het eerst geschat worden. Aan het einde van de levensduur is een conditieopname relevant om het beste moment voor revisie of vervanging vast te stellen.

Destructief of niet-destructief, binnen of buiten, één keer of herhaald
Wij beschikken over een breed scala aan meetmethoden om materialen en systemen te beproeven. Dat kan in één van onze laboratoria of buiten in het veld. De meting kan materiaalkundig, mechanisch, elektrisch of tribologisch zijn.

Soms is een eenmalige conditieopname voldoende, soms moet een conditie enige tijd lang worden gevolgd of als onderdeel van een onderhoudsprogramma permanent worden bewaakt. In dat geval ontwikkelen wij een monitoringsysteem op maat of adviseren over een systeem dat op de markt te koop is.

Contact

DEKRA Rail bv

separator
+31.30.3005-100
separator
Pagina delen