Schadeonderzoek

Leren van schades: voorkom uitval of stilstand

Schades zijn net zo veelzijdig als de technische systemen waarin zij optreden. Denkt u bijvoorbeeld aan een gebroken spoorstaaf of wielband, scheuren in een stroomafnemer, doorslag in een snelschakelaar, vermoeiing in een turbineblad of breuk van een krukas. Schades kunnen leiden tot een verkorte levensduur van een onderdeel, een lange downtime van uw systeem of een veiligheidsincident. Bij een onafhankelijk schadeonderzoek van DEKRA onderzoeken materiaalkundige experts de schade en stellen zij de meest waarschijnlijke oorzaak van een schade vast. De onderzoeksresultaten kunnen bovendien worden gebruikt om aanpassingen aan het component te doen zodat toekomstige schades kunnen worden voorkomen.

De voordelen van schadeonderzoek

Schadeonderzoek brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat een repeterende schade de inzetbaarheid van uw systeem gaat hinderen. De resultaten van het schadeonderzoek kunt u ook meenemen wanneer u nieuwe componenten aanschaft. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de schadeoorzaak is, zodat kan worden bepaald wie aansprakelijk is.

De expertise van DEKRA

Een schadeonderzoek helpt u om maatregelen te nemen om toekomstige schades te voorkomen. Experts van DEKRA ondersteunen u bij:

 • Het identificeren van materiaaleigenschappen, belastingen en omgevingsinvloeden die schade veroorzaken;
 • Het opzetten en uitvoeren van beproevingen van een gemodificeerd systeem of component om verschillen aan te tonen met de gefaalde versie;
 • Het uitvoeren van NDO inspecties om schades in een tijdig stadium te detecteren.

Naast een team van schade-experts beschikt DEKRA over experts op het gebied van lassen, corrosie en coatings, NDO (Niet Destructief Onderzoek), kunststof en rubber, mechanica, tribologie en elektrotechniek.

Onderzoeksmethodes

De schadeonderzoeken worden uitgevoerd in ons goed uitgeruste materiaalkundig lab in Utrecht. Op andere locaties in Nederland en in laboratoria van onze partners kunnen wij - indien nodig - gebruikmaken van aanvullende apparatuur. De labs verschaffen voor het onderzoek essentiële aanvullende inzichten op het gebied van chemie, tribologie en mechanica.

Onderzoeksmethodes die wij in ons lab gebruiken zijn:

 • Visueel onderzoek;
 • Microscopie voor het vastleggen van breukvlakken, macro- en microdoorsnedes;
 • Verschillende hardheidsmeters: Rockwell, Vickers, Brinell en mobiele hardheidsmeters;
 • Profiel- en ruwheidsmetingen;
 • Mechanische beproevingen: trek- en drukbanken en buig- en vermoeiingsinstallaties voor componenten en systemen;
 • Onderzoekfaciliteiten voor verouderingsmechanismes door corrosie, vermoeiing of UV;
 • Apparatuur voor chemische analyses.

Wij beschikken altijd over een grote en geüpdatete bibliotheek van normen. Hiermee toetsen we uw component of systeem aan de geldende eisen.

Aanvullend onderzoek

Wanneer een schadegeval zeer complex is passen wij bijvoorbeeld een Root Cause Analyse (RCA) toe. Hiermee onderscheiden we gevolgschades van oorspronkelijke schades. Als de invloed van omgevingsfactoren onduidelijk is, gebruiken we technieken als de Kepner-Tregoe analyse om deze systematisch in kaart te brengen en te rangschikken naar mogelijk effect. Zijn er bijvoorbeeld veranderingen geweest in gebruik of onderhoud? Past een leverancier een ander productieproces toe? Rijdt er een ander type materieel over het spoor of is de afregeling van het tractie-systeem veranderd? De Kepner-Tregoe analyse helpt om hierin de juiste vragen te stellen.

Waarom DEKRA?

 • Wij beschikken over meerdere schadeonderzoekers. Hun gezamenlijke expertise komt voort uit meer dan 100 jaar ervaring;
 • Veel mechanische schades zijn het gevolg van een degradatieproces voortkomend uit corrosie, slijtage of elektrisch falen (bijvoorbeeld vonkoverslag). Ook op deze gebieden hebben we experts;
 • Wij zijn experts op het gebied van het spoor. Wanneer spoorcomponenten zijn gefaald, kunnen simulaties inzicht geven in de oorzaak. Bijvoorbeeld door voertuigdynamica (Vampire), wiel-rail interacties (CONTACT), FEM en Matlab;
 • Onze NDO-experts en -inspecteurs ondersteunen bij het onderzoek (door bijvoorbeeld andere scheurtjes in hetzelfde component vast te stellen). Ook kunnen zij bij u op locatie soortgelijke componenten onderzoeken en inspecteren of deze scheuren of schade bevatten;
 • We hebben een eigen laboratorium voor het uitvoeren van de meeste tests die direct noodzakelijk zijn voor het schadeonderzoek. Maar we testen ook aangepaste prototypes – bijvoorbeeld met vermoeiingsbelasting – om vast te stellen of constructieve aanpassingen toekomstige schades kunnen voorkomen;
 • Zou een component helemaal niet moeten kunnen falen, omdat berekeningen en tests uitwijzen dat het sterk genoeg is? Dan voeren we ter plekke metingen uit aan de optredende belastingen. Deze zijn soms anders of groter dan in de ontwerpfase was aangenomen.

Wilt u schadeonderzoek laten uitvoeren of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Pagina delen