Interview: meetmiddelen kalibreren met een spoorse blik

Interview: meetmiddelen kalibreren met een spoorse blik

Alle belangrijke assets in spoor, tram en metro (voertuigen, sporen en wissels) worden met regelmaat gecontroleerd op veiligheid. De onderhouder beschikt daarvoor over een groot scala aan meetapparatuur. Die meetmiddelen moeten altijd juist gekalibreerd zijn, omdat alleen met een betrouwbare meting de veilige conditie van assets gegarandeerd kan worden. We spraken met Gerard van der Poel, vakleider van de kalibratie-afdeling van DEKRA Rail, over dit specifieke vakgebied.

 

Wat is het belang van het kalibreren van meetmiddelen?
Van der Poel: “Onze klanten onderhouden hun spoor-assets met grote zorg. In hun onderhoudsprocessen gebruiken zij meetmiddelen die regelmatig moeten worden gekalibreerd zodat hun assets aan de strenge performance-eisen voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid kunnen voldoen. En eigenlijk zijn die meetmiddelen zelf ook weer assets, die dus ook om zorg en aandacht vragen. Dus voor een optimale kalibratie is eigenlijk dezelfde slimmigheid nodig als voor het doordacht inrichten van de onderhoudsprocessen voor treinmaterieel en spoor.”

Wat maakt DEKRA Rail bijzonder in dit opzicht?

“DEKRA is al sinds 1980 de hofleverancier van vele spoorwegonderhouders. We streven altijd naar kalibratie op maat. En met ‘op maat’ bedoelen we dan dat we optimaal aan willen sluiten bij de precieze behoeften van onze klant en de toepassing van het meetmiddel. Jaarlijks kalibreren wij zo’n 12.000 meetmiddelen voor onze klanten. De verhouding meetmiddelen voor materieelonderhoud en infra-onderhoud is daarbij ongeveer 50/50.”

 

Over welke meetmiddelen hebben we het dan?
“Denk bijvoorbeeld aan veelvoorkomende meetmiddelen als multimeters en schuifmaten, maar ook aan zeldzamere, spoorwegspecifieke meetmiddelen zoals ATB-veldsterktemeters, ATB-codegevers ten behoeve van veiligheidssystemen en bijvoorbeeld de qR-schuifmaat: een maat waarin de slijtage van de wielflens terug te lezen is.

Waar letten jullie op bij het kalibreren?

“We hebben een goed begrip van welke grootheid gemeten moet worden en met welke nauwkeurigheid, rekening houdend met de context van het gebruik en de toepassing. We stellen de tolerantiegrenzen vast in overleg met de klant, waarbij we altijd een realistisch voorstel kunnen doen door onze kennis van onderhoudsacties waarbij het meetapparaat een rol speelt. Zo worden onnodig nauwkeurige (lees: dure) kalibraties en onnodige afkeuringen voorkomen. Tegelijk worden, waar nodig, de toleranties aangescherpt om zo dure correctieve maatregelen te voorkomen. We ondersteunen klanten overigens ook bij de aanschaf van meetapparatuur, om hen te behoeden voor de aanschaf van onnodig dure apparatuur. Ook voor optimalisatie van kalibratietermijnen kan DEKRA Rail een belangrijke rol spelen. Daarbij gebruiken we historische data en onze jarenlange ervaring van het gedrag van meetapparatuur. Ook dit zal altijd tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden en een bijdrage leveren aan een slim assetmanagement.”

Wat zeggen klanten over DEKRA Rail?

“Onze klanten herkennen onze praktische aanpak. Zij geven ons terug dat ze zien dat wij weten waar we het over hebben en dat we hun processen en meetmiddelen doorgronden. Zij zijn continu bezig met anticiperen op de toekomst en waarderen het erg dat wij dat ook doen, en dat we onze werkzaamheden op hoog niveau uitvoeren. Bij bijzondere en zeldzame meetmiddelen wordt dan ook vaak een beroep gedaan op onze deskundigheid en ervaring.”