Volledige scope van TSI-certificering en CSM-beoordeling door DEKRA Rail afgedekt

Volledige scope van TSI-certificering en CSM-beoordeling door DEKRA Rail afgedekt

Het is eenvoudig om te verdwalen in de regelgeving over certificering en veiligheidsbeoordelingen in het spoor. Wat is verplicht en wat is vrijwillig? Wat is Europees en wat is nationaal? DEKRA Rail helpt klanten door ze de weg te wijzen in de regelgeving, door de juiste stakeholders op tijd te betrekken en telkens te streven naar pragmatische invulling van wetten en regels.

NoBo, DeBo en AsBo
DEKRA Rail heeft alle accreditaties en beschikt over de aanwijzingen van de Nederlandse IL&T die nodig zijn om op te treden als Notified Body. We voeren TSI-certificeringen uit van alle subsystemen en als Assessment Body voor veiligheidsbeoordelingen conform de Common Safety Method (CSM). 
Daarnaast zijn wij in Nederland Designated Body, de beoordelaar die toetst tegen het nationaal wettelijk kader, bijvoorbeeld voor Trein-Baan-Integratie. Daarbij heeft DEKRA Rail de ervaring als testorganisatie om in samenwerking met een vervoerder beproevingsritten te organiseren en uit te voeren.

Subsystemen waarvoor wij kunnen certificeren:

LOC & PAS (Locomotives & Passenger trains) 
WAG (Wagons)
INF (Infrastructure)
CCS (Control-Command and Signalling)
ENE (Energy)
NOI (Noise)
PRM (Persons with Reduced Mobility)
SRT (Safety in railway Tunnels)

Voorbeelden:
- TSI-certificering en veiligheidsbeoordeling van nieuwe versies van de software in ETCS on-board units. Elke nieuwe software of hardware versie dient opnieuw te worden gecertificeerd en na inbouw moet de correcte werking in combinatie met het materieel worden aangetoond. Hiervoor dienen opnieuw testritten te worden georganiseerd en dienen ontwerpdocumenten te worden beoordeeld om de veiligheid aan te tonen.
- Recent zijn we gekozen als de NoBo en AsBo voor de herinrichting van één van de grootste stations van Nederland.

ISA
Waar geen wettelijk kader voor hoofdspoor van toepassing is en toch een veiligheidsbeoordeling (beoordeling van de Safety Case) gewenst is zijn wij beschikbaar als Independent Safety Assessor.

Eigen labs en ervaring met organisatie testritten
Belangrijke toegevoegde waarde van DEKRA Rail ten opzichte van veel andere certificeerders is onze uitgebreide ervaring in het uitvoeren van testen. Wij beschikken zelf over de laboratoria voor producttesten, en zijn ervaren in de organisatie van veldtests en testritten. Dat maakt een one-stop-shop mogelijk. 

IRIS
En dan is daar last but not least nog de IRIS-certificering. Deze op ISO 9001 gebaseerde kwaliteitsstandaard voor spoorwegindustrie werd opgesteld door UNIFE, het Europese spoorwegindustrieverbond. Veel spoorbedrijven eisen van hun leveranciers het IRIS-certificaat. Deze beoordeling van uw kwaliteitssysteem kan worden geleverd door onze collega’s van DEKRA Certification.

Terug naar nieuwsbrief