Superspecialist corrosie en coating streeft naar levensduurverlenging conservering

In dit artikel spreken wij DEKRA Rail medewerker Leon Linssen. Leon is expert corrosie en coatings van de vakgroep Materiaalkunde en gespecialiseerd in conserveren, corrosie en corrosiebescherming. In dit artikel vertelt hij hoe hij zich heeft ontwikkeld tot specialist. Hij geeft een inkijkje in zijn werkdag en neemt ons mee in concrete praktijksituaties. Daarnaast deelt hij belangrijke trends en ontwikkelingen bij de verffabrikant die van invloed zijn op de conservering.

Leon Linssen

Expert in corrosie- en conserveringsinspecties
Eigenaren en onderhouders van bijvoorbeeld treinen of bruggen willen kunnen vertrouwen op de materialen en componenten waaruit hun systemen zijn opgebouwd. Met materiaalkundig onderzoek en testen draagt de vakgroep Materiaalkunde van DEKRA Rail daaraan bij. Wij voeren inspecties, onderzoeken en certificeringen uit op het gebied van metalen en niet-metalen zoals kunststof en rubbers. Vaak volgens een bepaald stramien. Leon is binnen de vakgroep expert op het gebied van corrosie en conservering. Zijn kennis en expertise past hij toe op bruggen, seinen, stations en op treinen zelf, zowel het exterieur als het interieur. Leon: “Hoewel ‘rail’ onze specialiteit is, kunnen wij in principe alle branches van dienst zijn.”

35 jaar ervaring en NACE level 3 inspecteur
De loopbaan van Leon getuigd van liefde voor het onderwerp. Na het afronden van de HTS chemische techniek, is hij 35 jaar geleden gestart in de conservering. Leon heeft vrijwel alle mogelijke (inspectie)cursussen op het gebied van conserveren en corrosie gevolgd en zich ontwikkeld tot NACE level 3 inspecteur. Dit is het hoogst haalbare niveau binnen zijn vakgebied. Dat in combinatie met zijn vele jaren werkervaring, maakt hem een superspecialist. Leon: “Ik heb aan heel veel verschillende projecten gewerkt en daardoor een brede en diepe ervaring opgebouwd, dat zijn weerslag vindt in een groot archief. Bij een groot aantal klanten weet ik welk verfsysteem er precies op een brug of treinstel zit, soms beter dan de klant dat zelf heeft gedocumenteerd. Omdat ik vaak ook de historie van een asset ken, en bekend ben met het beleid van een klant op het gebied van conserveren, kan ik de zaken in een context plaatsen. En dat heeft natuurlijk een grote meerwaarde.”

Laboratoriumonderzoek en inspecties in de praktijk
Het werk van Leon is divers en afwisselend. Hij werkt zowel op locatie bij de klant als in Utrecht in het laboratorium. In dat onderzoekslab van de vakgroep worden zoutsproei-, vocht- en UV testen uitgevoerd. Er wordt een zeeklimaat met zout of juist zonlicht nagebootst om te kijken hoe een verfsysteem daarop reageert. Ook checken Leon en zijn collega’s hoe een verfsysteem reageert op een beschadiging. Ontstaat er bijvoorbeeld na een bepaalde periode roest? Leon: “Tijdens zo’n onderzoek analyseren we of er vocht onder een kras van twee millimeter breed kan komen? Als het een goed verfsysteem is, ontstaat er geen roest. We toetsen of een conservering voldoet aan de vooraf opgestelde eisen.”

Naast het uitvoeren van laboratoriumonderzoek, voert de vakgroep inspecties uit in de praktijk. De conservering wordt dan ter plaatse volgens een bepaald stramien beoordeeld en de bevindingen worden uitgewerkt in een inspectierapport. Leon: “We bekijken de situatie en checken of een aannemer het werk uitvoert volgens de vooraf opgestelde eisen. Wanneer er een aantasting geconstateerd is, beoordelen we de situatie en delen we onze bevindingen met onze klant. Bijvoorbeeld over de ontstaansoorzaak van een aantasting en op welke manier deze hersteld kan worden. Of we brengen de risico’s in kaart voor het geval de beheerder overweegt een beschadiging niet te herstellen. Daarnaast doen we uitspraken op basis van een coating over de restlevensduur. Hoe lang gaat de coating nog mee? Wanneer behoeft het onderhoud?”

Levensduurverlenging door nieuwe conserveringstechnieken
Vanaf het jaar 2000 heeft de vakgroep Materiaalkunde van DEKRA Rail een belangrijke bijdrage geleverd aan de levensduurverlenging van conserveringssystemen. Metalliseren bijvoorbeeld, waarbij onder het conserveringssysteem eerst een metaallaag gespoten wordt, biedt een bescherming van 40 jaar. Deze coating levert met name voordeel op in de nieuwbouw van bruggen. Het onderhoud kan namelijk heel wat jaren opgeschoven worden. Leon: “Het is leuk om betrokken te worden bij dergelijke grote trajecten met veel impact. Vanaf het begin hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan dit nieuwe product. En juist bij de toepassing ervan op bruggen is het effect gigantisch. Tijdens onderhoud kan een brug niet gebruikt worden, dus uitstellen van onderhoud levert veel winst.”

“Wij hebben meegeholpen aan de levensduurverlening van het conserveren. Dit betekent dat het onderhoud opgeschoven kan worden, een mooie doorbraak dus.”

Reinigingsstroefheid
Het onderwerp reiniging van treinen behoort ook tot het aandachtsveld van Leon. Voor het reinigen van treinen gebruikt men verschillende reinigingsmiddelen. Bij nieuwe materialen test DEKRA Rail volgens een testprotocol of een reinigingsmiddel de coating aantast. Leon: “Maar ook andersom. Bij de komst van een nieuw reinigingsmiddel, testen wij of de bestaande materialen niet aangetast worden. Laat de coating bijvoorbeeld los wanneer je het reinigingsmiddel te lang laat inwerken?” Dit is onder andere van toepassing op het verwijderen van graffiti of het reinigen van de kunstleren bekleding in het interieur van treinen. Naast het reinigen van treinen en bruggen kijken we ook naar de reinigbaarheid van het perron. Met een apparaat meten we de reinigingsstroefheid van de stoeptegels. DEKRA Rail bewaakt dat reiniging gebeurt zonder schade aan te richten.

De invloed van trends verffabrikant op conservering
Er zijn op dit moment twee belangrijke trends op het gebied van coating. Zo wil de klant coating sneller aan kunnen brengen. Wanneer de coating sneller aangebracht wordt, is het mogelijk om bijvoorbeeld twee lagen op een dag aan te brengen en dat betekent een belangrijke efficiencywinst. Leon: “Op zich een mooie ontwikkeling, maar soms wordt daarbij de kwaliteit uit het oog verloren. En dat kan nadelige effecten hebben op de levensduur.”

Een tweede belangrijke trend is het werken met milieuvriendelijke materialen. Er is een sterke voorkeur voor watergedragen coatings met zo min mogelijk oplosmiddel. Deze ontwikkeling bij de verffabrikanten is van invloed op de kwaliteit van de verf. Bij watergedragen coatings moet het drogingsproces goed in de hand worden houden. Vooral bij bruggen, die je niet in een cabine kunt plaatsen en waar je de vochtigheid en temperatuur dus niet kunt regelen. DEKRA Rail bewaakt de kwaliteit en brengt de mogelijke gevolgen in kaart van het gebruik van innovatieve, milieubewuste coatings.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een concrete vraag over corrosie of conservering? Neem dan op met Leon.

Juni, 2019

Pagina delen