Het hoe en waarom van schadeonderzoek

Tijdens het RailTech Europe evenement verzorgde DEKRA Rail een workshop over schadeonderzoek. Een mooie gelegenheid om onze expertise op dit gebied te delen met rail professionals. Wanneer er schade ontstaat, wordt alles in het werk gesteld om de schade zo spoedig mogelijk te herstellen. Wat vaak vergeten wordt, is het zorgvuldig doorgronden van de oorzaak van de schade. Dit levert essentiële informatie op waarmee schade in de toekomst voorkomen kan worden. In dit artikel gaan we eerst dieper in op het belang van schadeonderzoek. Vervolgens vertellen we je meer over de meest voorkomende oorzaken van schade en behandelen we twee methodes om de schadeoorzaak vast te stellen.

Schadeonderzoek

Het belang van schadeonderzoek
Schadeonderzoek wordt uitgevoerd om de oorzaak van schade te achterhalen. Is de schade bijvoorbeeld ontstaan door corrosie, overbelasting of een ander mechanisme? Wanneer je weet wat de oorzaak van schade is, weet je ook hoe je de schade in de toekomst kan voorkomen. Daarnaast levert de ernst van de schade belangrijke informatie op. Hoe groot is de scheur bijvoorbeeld? En wat is de reststerkte? Aan de hand van deze informatie kun je bepalen of het onderdeel gerepareerd of vervangen moet worden.

Margreet, Expert Mechanica bij DEKRA Rail: “Een uitgebreid schadeonderzoek levert ook aanknopingspunten op voor specificaties bij vernieuwing van de assets. Daarnaast geeft het informatie over de restlevensduur van nog niet gefaalde systemen.”

Schadekaart

Mogelijke oorzaken van schade
De meeste schades ontstaan door een onfortuinlijke combinatie van belasting. Bijvoorbeeld door een combinatie van mechanisch krachtenspel en chemische beïnvloeding. Andere vormen van belasting die tot schade kunnen leiden zijn wrijving, verwarming en elektrische effecten. Margreet: “Een veelvoorkomende oorzaak van schade is corrosie. Dit is een voorbeeld van chemische beïnvloeding en heeft te maken met de scheikundige aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt. Van opdrachtgevers ontvangen we bijvoorbeeld corroderende klemmen, bouten en veren. De corrosie met daaropvolgende scheurvorming kan veroorzaakt worden door verkeerd materiaalgebruik of door coating die niet goed is aangebracht.” Voor het vinden van de oorzaak is nauwe samenwerking met de klant belangrijk. Soms zijn er namelijk veranderingen in het proces die aanwijzingen opleveren voor de oorzaak. Hoe is het systeem onderhouden? Hoe is het gebruikt? Welke belasting heeft het ondergaan? Wat waren de specificaties?

De meest voorkomende mechanismen die DEKRA Rail in de loop der jaren is tegengekomen, zijn schematisch in beeld gebracht. De DEKRA Schadekaart is hier het resultaat van.

cablecheck

Methodes om de schadeoorzaak vast te stellen
Afhankelijk van de complexiteit van een schade kunnen verschillende methodes worden ingezet om de schadeoorzaak vast te stellen. Twee voorbeelden daarvan bij het onderzoeken van complexe schades zijn Root Cause Analysis (RCA) en de Kepner & Tregoe-benadering.

Root Cause Analysis
RCA wordt ingezet als er meerdere mogelijke oorzaken zijn, en oorzaken en gevolgen lastig te onderscheiden zijn. De praktijk van een RCA is gebaseerd op de overtuiging dat de problemen het beste kunnen worden opgelost door de oorzaken weg te nemen, in tegenstelling tot andere aanpakken die zich richten op het aanpakken van de symptomen.

Kepner & Tregoe
De Kepner & Tregoe methode is een probleemanalyse model waarin het ‘probleem’ wordt losgekoppeld van de ‘beslissing’. Deze methode wordt toegepast wanneer in de zoektocht moeilijk te doorgronden afwijkingen van normaal gebruik een rol spelen. De nadruk ligt op het in beeld brengen van het proces van de klant. Waarbij het verleden en de toekomst worden meegenomen in de analyse.

Voorbeeld schadeonderzoek: scheurende isolatie van kabels
Hoe ziet een schadeonderzoek er dan in de praktijk uit? Op de afbeelding bij dit artikel zie je beschadigde elektriciteitskabels uit een trein. Vrij kort na vervanging van deze kabels zijn er scheurtjes geconstateerd in het isolatiemateriaal. Bovendien is er roest aangetroffen. DEKRA Rail heeft allereerst de feiten verzameld. Wat houdt de schade precies in? Hoe zijn de kabels gemaakt? Welke materialen zijn daarbij gebruikt? Is er iets veranderd in het proces? Vervolgens hebben we geconstateerd dat het glijmiddel dat gebruikt is om de kabels in het isolatiemateriaal te krijgen, veranderd is. Dat middel heeft de kabelmantel doen krimpen en heeft ook roestvorming veroorzaakt, wat vervolgens tot scheurtjes heeft geleid. De conclusie was dat zowel de veranderingen in werkwijze en in gebruikte materialen oorzaak waren van de schade.

Wil je meer informatie over schadeonderzoek? Of een afspraak maken met één van onze experts om van gedachten te wisselen over dit onderwerp? Neem dan met ons op.

April 2019

Pagina delen