Asset Insights

Asset Insights

Assetmanagers en -onderhouders die hun onderhoudsproces of hun systeemontwerp wensen te verbeteren zijn bij ons aan het goede adres. Onder de noemer Asset Insights verzamelen wij de activiteiten waarbij wij deze klanten helpen de performance van hun spoorwegassets te verbeteren.

Conditiemanagement is de sleutel tot een betere performance en kostenbeheersing.

Spoor-, tram- en metrobedrijven staan voor grote uitdagingen. De vraag om een hogere performance en kosteneffectiviteit en de druk op het spoorwegnet en het materieel neemt toe, zonder dat er sprake is van grootschalige uitbreiding. Daardoor ontstaat een nog intensiever gebruik en worden de eisen die gesteld worden aan onderhoud nog uitdagender. Dit vraagt om innovatieve oplossingen.

Elke assetmanager weet dat zijn performance en kosten worden bepaald door de conditie van zijn bedrijfsmiddelen. Professioneel assetmanagement is dan ook cruciaal voor uw positie in de markt. DEKRA Rail begrijpt onder welke omstandigheden u uw assets gebruikt. Deze kennis is voor u op een professionele manier beschikbaar onder de noemer Asset Insights.

Altijd staan de conditie van het asset en de performance van de processen voor u als assetmanager bij ons centraal. Conditiemanagement met DEKRA Rail garandeert u optimale kostenbeheersing en verbeterde prestaties.

Pagina delen