Analysing & Predicting

slijtagedeeltjes onderzoeken met microscoop

Grondige kennis van het gedrag van technische systemen in het spoor is een voorwaarde om dat gedrag te kunnen voorspellen. Zo kunnen wij op basis van gegevens uit het verleden en begrip van het gebruik van systemen voorspellen hoe lang het nog mee kan, of een aanpassing in onderhoud noodzakelijk is, hoe vaak er onderhouden dient te worden.

draaistel

Om het gedrag van een systeem te doorgronden wordt vaak gebruik gemaakt van een mix van metingen of monitoren, data analytics en modelberekeningen. De metingen stellen ons in staat de daadwerkelijke conditie van een systeem te kennen, met data analytics worden de statistische verbanden in kaart gebracht en met modellen wordt het systeem dusdanig beschreven dat ook een voorspelling voor de toekomst of een licht gewijzigde situatie gemaakt kan worden.

wielrail interactie

Er gebeurt veel in het wiel-railcontact. Krachten en spanningen tussen het voertuig en de baan zijn nodig om te geleiden en sturen, te versnellen en te vertragen. Maar ze zorgen ook voor slijtage en vermoeiing, geluid en trillingen, voertuigbewegingen. Zo wordt in dat kleine contactvlak bepaald hoe milieuvriendelijk een combinatie van voertuig en baan is, hoe comfortabel, hoeveel onderhoud er nodig is en welke risico’s voor ontsporingen of falen van de componenten er bestaan. Met meting en model kunnen wij helpen de optimale combinatie van wiel en spoorstaaf op te zoeken.

schadeonderzoek

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die organisaties hebben genomen gaat er toch nog af en toe wat mis. Een gebroken of gescheurde component, een systeem dat dienst weigert of een voertuig dat ontspoort. DEKRA Rail staat u dan graag bij om snel en pragmatisch in kaart te brengen wat er precies gebeurd is, een analyse van het voorval te maken en de meest waarschijnlijke oorzaak vast te stellen. Zo kan herhaling van het voorval voorkomen worden.

Contact

DEKRA Rail bv

separator
+31.30.3005-100
separator
Pagina delen