Toelatingstesten spoormaterieel

uitvoeren van metingen

Voordat een nieuwe of omgebouwde trein wordt toegelaten op het nationale spoorwegnet, dient deze te worden getest conform de nationale regelgeving. Voldoet de gehele trein, elk subsysteem en component aan de constructie-eisen, de Europese TSI-eisen of de nationale spoorvoertuigeisen zoals in Nederland het RIS? Hoe klein, groot, eenvoudig of ingewikkeld de uit te voeren tests ook zijn, DEKRA Rail helpt bij het opstellen van de testspecificaties en het testprogramma en neemt de regie en uitvoering van de tests op zich.

meetbus

Welke tests zijn nodig?

Welk testprogramma voor toelating noodzakelijk is, hangt af van verschillende omstandigheden. Betreft het bijvoorbeeld een volledig nieuwe trein? Of was de trein eerder al toegelaten en is er alleen een wijziging doorgevoerd? Beschikt de trein al over TSI-certificaten? Is de trein al in een ander land toegelaten? Al deze zaken beïnvloeden welke tests er nodig zijn in het beoogde land van operatie. De specificaties van deze tests worden met de klant en zo nodig ook met de nationale veiligheidsautoriteit afgestemd. In Nederland is dit de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

passerende trein

Vele typen tests

Voor nationale toelating van treinmaterieel in Nederland zijn het vaak de volgende metingen die uitgevoerd dienen te worden:

 • EMC- en aanverwante tests
  • Stoorstromen
  • Menselijke blootstelling
  • Beïnvloeding van assentellers
  • Emissie van elektromagnetische velden
 • Baan-Trein-Integratie-tests voor ETCS
 • Stroomafnemertests
  • Opdrukkrachten op de bovenleiding, gemeten in de trein
  • Verplaatsing van de bovenleiding, gemeten langs de baan
 • Treindetectie-tests
 • Aërodynamische tests

Daarnaast wij zijn ook beschikbaar voor 1) typekeuringsmetingen conform de TSI Loc & Pas en TSI Noise en 2) metingen voor de toelating van trams en metrovoertuigen.´

Voor het geval er tests zijn die wij niet zelf kunnen uitvoeren, schakelen wij onze partners in.

Wij helpen van A tot Z, van meetspecificatie tot meetrapport

 • Vaststelling welke metingen er precies nodig zijn (welke grootheden en scenario’s)
 • Verkrijgen van de ontheffing voor uitvoering van de testritten
 • Opstellen van het meetprogramma
 • Betrekken van stakeholders
  • Experts van de klant
  • De veiligheidsautoriteit
  • Veiligheidspersoneel op de trein en langs de baan
  • Zo nodig een vervoerder voor het uitvoeren van de testritten
 • Organiseren en voorbereiden van de testcampagne
 • Voor tests waar accreditatie vereist is organiseren wij de witnessing door de DeBo
 • Verzamelen van alle meetgegevens tijdens de toelatingstestritten
 • Verwerken en analyseren van de meetgegevens en stellen een meetrapport op voor het toelatingsdossier van de klant

Contact

DEKRA Rail bv

separator
+31.30.3005-100
Pagina delen