Erkenningen

 • Notified Body cf. Directive 2008/57/EC (alle subsystemen)
 • Aangewezen keuringsinstantie (DeBo) cf. Spoorwegwet
 • Accreditaties (cf. ISO 17020 I177, ISO 17025 K139, cf. ISO 17025 L526) voor:
  • Inspectie cf. TSI’s en nationale regelgeving
  • Independent Safety Assesment
  • NDO: Magnetisch, Ultrasoon, Wervelstroom
  • Beproeving van betonstaal en koppelingen
  • Kalibratie (elektrisch, geometrisch)
 • Certificering voor
  • ISO 9001:2015
  • VCA** + BTR(Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur)
 • Erkenning door ProRail voor
  • Lasmethode- en lasserskwalificatie
  • Certificeren ProRail SPC's
 • Samenwerking met - DNV GL voor Certificering lassers cf. ISO 17024

Pagina delen