Accreditaties

Erkenningen

DEKRA Rail de onderstaande erkenningen:

 • Notified Body cf. Directive 2008/57/EC (alle subsystemen)
   
 • Aangewezen keuringsinstantie cf. Spoorwegwet
   
 • Accreditaties (cf. ISO 17020 I177, ISO 17025 K139, cf. ISO 17025 L526) voor:
  - Inspectie cf. TSI’s en nationale regelgeving

  - Independent Safety Assesment
  - NDO: Magnetisch, Ultrasoon, Wervelstroom

  - Beproeving van betonstaal en koppelingen
  - Kalibratie (elektrisch, geometrisch)
   
 • Certificering voor

  - ISO 9001:2008

  - VCA** + Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur
   
 • Erkenning door ProRail voor lasmethode- en lasserskwalificatie
   
 • Samenwerking met

  - DNV KEMA-RTC
  - Certificering ProRail SPC’s
- DNV
   
 • Certificering lassers cf. ISO 17024