Accreditaties

Erkenningen

Erkenningen DEKRA Rail

 • Notified Body cf. Directive 2008/57/EC (alle subsystemen)
   
 • Aangewezen keuringsinstantie (DeBo) cf. Spoorwegwet
   
 • Accreditaties (cf. ISO 17020 I177, ISO 17025 K139, cf. ISO 17025 L526) voor:
  - Inspectie cf. TSI’s en nationale regelgeving
  - Independent Safety Assesment
  - NDO: Magnetisch, Ultrasoon, Wervelstroom
  - Beproeving van betonstaal en koppelingen
  - Kalibratie (elektrisch, geometrisch)
   
 • Certificering voor
  - ISO 9001:2015
  - VCA** + BTR(Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur)
   
 • Erkenning door ProRail voor
  - Lasmethode- en lasserskwalificatie
  - Certificeren ProRail SPC's
   
 • Samenwerking met - DNV GL voor Certificering lassers cf. ISO 17024