Nieuwsbrief September 2017

Nieuwsbrief September 2017

$Image_description.getData()

ERTMS: Eén Europa, één specificatie, één werkend systeem?

De implementatie van ERTMS is een belangrijke stap in de harmonisatie en standaardisatie van het Europese spoorwegnetwerk. Het levert een verbetering van de systemen voor treinbeveiliging. Het systeem moet het spoor veiliger maken, voornamelijk door de kans op menselijke fouten verder te minimaliseren. Rob van Bruchem (specialist ERTMS-testen bij DEKRA): "Het grote verschil tussen ERTMS en sommige conventionele systemen is dat onder ERTMS alle snelheden bewaakt zijn. Met een conventioneel systeem zoals het Nederlandse ATB-EG kan met lage snelheid nog steeds een rood sein worden gepasseerd, dat wordt door ERTMS grotendeels opgelost."

Maar succesvolle implementatie gaat niet vanzelf. De Europese set aan specificaties is helder en eenduidig. Maar dat betekent nog niet dat zonder verdere tests en controles alle infra en al het materieel dat met ERTMS wordt uitgerust direct en automatisch naadloos op elkaar aansluit. Integendeel: de specificaties laten ruimte voor nationale interpretaties, implementaties en ontwerpkeuzes. Daarom is grondig testen essentieel voor correcte werking van alle systemen en de succesvolle certificering en efficiënte uitrol van ERTMS. DEKRA is op vele fronten actief om daar een bijdrage aan te leveren.

Lees verder...

Internationale speler op de markt van productkeuring

Spoorbedrijven kopen systemen en componenten van leveranciers en verlangen dat die hun functie goed vervullen en lang meegaan. De eisen worden vastgelegd in specificaties. Vaak is er een (Europese) norm, maar veel klanten hebben ook eigen eisen en wensen.

In de samenwerking tussen leverancier en klant gaat het meestal om meer dan alleen een standaard. Verschillen in interpretaties van eisen en standaards, maar ook in taal, cultuur en gebruiken kunnen de aankoop van bijvoorbeeld rijdraden, dwarsliggers of beeldschermen aardig compliceren. Juist in die wat ingewikkelde setting van spelers en normen, daar is DEKRA sterk. Jaap Horst (Vakleider Materiaalkunde): “We werken niet alleen volgens (inter)nationale normen. Juist het feit dat we testen en onderzoeken volgens veel verschillende normen kunnen uitvoeren geeft ons veel ervaring. Deze ervaring maakt ons flexibel en zo kunnen we bijvoorbeeld specifieke testopstellingen bouwen naar de wensen van de klant.”

Lees verder...

Kansberekening letsel bij treinbotsingen

In maart 2015 botste er bij Tilburg (Nederland) een reizigerstrein op een stilstaande goederentrein met een lading van brandbare, explosieve butadieen. Door de botsing ontstond er een lekkage in de wagon met de gevaarlijke stof. DEKRA werd gevraagd om te onderzoeken hoe deze botsing is verlopen en welke krachten er tijdens de botsing op de ketelwagen en de ketel zijn uitgeoefend. Voor dit onderzoek werd DEKRA’s zelf ontwikkelde rekenmodel BODYSIM gebruikt, één van de tools uit een serie rekenmodellen die DEKRA gebruikt om voertuigdynamica-vragen van klanten te beantwoorden.  Recent werd BODYSIM ingezet bij een internationaal benchmark. De tool bewees zich in een internationaal veld van rekentools.

Lees verder...

Wees voorbereid: de herfst komt eraan…

De herfst staat voor de deur en dit gaat in veel (Noord) Europese landen gepaard met krachtige wind, veel neerslag en.… vallende blaadjes. Voor spoorwegbeheerders een doorn in het oog, want de bladeren kunnen op het spoor terecht komen. Dit op zich is nog niet zo’n probleem, maar wanneer de wielen de bladeren meezuigen, worden de bladeren uitgewalst en blijft er een dunne bladfilm over. Dit laagje is keihard, is niet gemakkelijk te verwijderen en zorgt in combinatie met vocht voor gladheid op het spoor, met slippende en glijdende wielen tot gevolg. Dit resulteert in hoge onderhoudskosten, vertragingen en zelfs treinuitval en onveilige situaties op het spoor. Vervoerders en infrabeheerders puzzelen al jaren op de ideale (combinatie van) oplossingen.

Lees verder...